Bemo  H0m   Loks  & Wagen


 

Art. Nr.  1676 412

SBB  Tm II 601 

Zustand:         Neu  ungebraucht

OVP :              Ja

Ladenppreis:              Neu      Fr. 172.00

Unser Preis:                 Fr.   93.00   +  (P+V)   Fr. 7.00