Liliput


 

Art. Nr.     L131 985

Marke:           Liliput  H0

Zustand:        Neu

Strom.Art:      WS - Analog

OVP:              Ja

Preis:             Fr.    190.00     + Porto & Verp.   Fr. 7.00


Art. Nr.  L1314395 

Marke :       Liliput

Zustand:      N eu

Strom-Art:   WS   Digitital

OVP.           Ja

 

Preis            Fr.    165.00        +  Porto   & Verp.   Fr. 7.00


Art. Nr.   144 59

 

Marke:       Liliput.   Nahverkehrspendelzug  SBB

Zustand:      Neu

Strom-Art.   WS - Analog

OP:             Ja

Preis:          Fr.   167.00         +     Porto + VP    Fr.    7.00